Srovnání měst … odkaz obsahuje srovnání jednotlivých krajských měst


Srovnání výdajů v jednotlivém odvětví dopravy podle rozpočtové skladby.

Srovnání nehodovosti nahlášené na policii ČR.

Základní údaje o stavu dopravy na území města. Informace o provozovateli Městské Hromadné Dopravy – PMDP, a.s.. Informace o pohybu vozidel MHD, jejich zpoždění. Zobrazení aktuálních uzavírek.

Informace o obsazenosti parkovacích domů a jednotlivých parkovacích zónách v Plzni.

Odkazy na aplikace vizualizace intenzity dopravy v Plzni.