Inovujeme Plzeň. Pomocí moderních technologií usnadňujeme život, rozvíjíme talenty a inspirujeme k podnikání. Společně tvoříme chytré město.

Základní identifikace:
SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace (dále jen SITMP)

Spisová značka PR 65 vedená u rejstříkového soudu v Plzni