Srovnání měst … odkaz obsahuje srovnání jednotlivých krajských měst


Podnikatelským (ekonomickým) prostředím rozumíme organizační a kulturní hodnoty města, nutné pro vytváření hodnot. Do takto pojaté kategorie tak tedy zahrnujeme nejen podnikání v běžném smyslu, jako protipól zaměstnaneckého vztahu, ale i ukazatele kvality tohoto prostředí z hlediska zaměstnance.

Hlavními kategoriemi ukazatelů jsou tedy pro nás v této oblasti stabilita podnikatelského prostředí, podpora podnikatelů a ukazatele zaměstnanosti a její podpory.

Grafy pod odkazy výše obsahují následující srovnání:

  • Srovnání jednotlivých ekonomických subjektů – podle typu, podle počtu zaměstnanců, podle počtu vznikajících a zanikajících subjektů.
  • Srovnání informací o fyzických osobách podnikajících.
  • Srovnání informací o uchazečích o zaměstnání podle typu, struktury, délky nezaměstnanosti.
  • Srovnání informací o nezaměstnanosti.
  • Srovnání odvětvových výdajů na obyvatele v rámci jednotlivých rozpočtů podle třídění výdajů na základě Vyhlášky ministerstva financí č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě.
  • Jednotlivé Srovnání pro oblasti výnosů ze sdílených daní a poplatků.
  • Srovnání informací o hromadných ubytovacích zařízení a počtu hostů a přenocování.