Srovnání měst … odkaz obsahuje srovnání jednotlivých krajských měst


Stabilní finanční situaci města považujeme za základní podmínku perspektivnosti jeho fungování. Proto nás v této dimenzi zajímají, vedle základních souhrnných parametrů rozpočtu a i příjmová stránka rozpočtu v detailech a zejména pak oblast investic, jako základní ukazatele možností rozvoje města.

V této sekci je dále odkaz na informace o rezervačním portálu města a řešení jednotlivých hlášení od občanů přes aplikaci Plzni.to.

Grafy pod odkazy výše obsahují následující srovnání:

  • Srovnání odvětvových výdajů na obyvatele v rámci jednotlivých rozpočtů podle třídění výdajů na základě Vyhlášky ministerstva financí č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě.
  • Jednotlivé srovnání pro oblasti sociální, kultury, sportu a vzdělávání.
  • Srovnání jednotlivých rozpočtových údajů – příjmů, výdajů, závazků města.
  • Komplexní srovnání v rámci všech srovnávacích indexů.