… odkaz obsahuje srovnání jednotlivých krajských měst


Zdravotnictví je důležité jako kvalitativní doplněk oblasti ukazatelů Obyvatelstvo a Sociální prostředí. Struktura a obsah jednotlivých kategorií ukazatelů v této oblasti je dána především standardními klasifikacemi běžně sledovaných (tudíž měřených) aspektů této oblasti a s tím související dostupností dat.

Grafy pod odkazy výše obsahují následující srovnání:

  • Srovnání odvětvových výdajů na obyvatele v rámci jednotlivých rozpočtů podle třídění výdajů na základě Vyhlášky ministerstva financí č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě. Jednotlivé srovnání pro oblasti zdravotnictví.
  • Srovnání počtu lékařů podle typu zařízení.
  • Srovnání informací o úmrtnosti a ukazatelů pro pracovní neschopnosti a nemocenského pojištění.